Vi søker manus! Send inn manus Om tankebanen forlag English

Vi søker manus for publisering!

La oss gi ut avhandlingen eller master-oppgaven din som bok! Vi leter etter gode manuskripter, spesielt godkjente arbeider, men vi vil også vurdere andre fagbøker og skjønnlitterære manuskripter. tankebanen forlag er orientert mot det brede, akademiske feltet, med særlig kompetanse innenfor samfunnsfag og humaniora. Ettersom vi trykker i små opplag kan vi finne gode løsninger for forfattere, lesere og formidlere. Send inn ditt manuskript og vi gir deg en profesjonell vurdering av hvilke muligheter du har for publisering.

Les mer om: