Ereignis Center for Philosophy and the Arts

Ereignis () oznacza wykorzystanie swojego doświadczenia, myśli, czy technologii. Centrum Filozofii i Sztuki Ereignis wzbogaca Twoje istnienie, dzięki wyzwolonej filozofii opartej na pomysłowości i etyce sztucznego życia. Dzięki naszemu ekspresyjnemu podejściu do życia, w przypadku technologii, będziesz w stanie lepiej działać i być sobą.

22 March, 2022 School: Chris Norris’s seminar in June, Deconstruction and the Politics of Truth, is now open for registration. Read more here. more...
13 March, 2023 Conference: Beyond dualism, the 2023 Ereignis Conference, is now open for registration at Eventbrite. more...
All recent updates

About the 2022 Ereignis Conference

Thank you for a conference that more than met all expectations, both in terms of organization and content. All the talks were at a really high professional level. It’s not an exaggeration to say that it’s the best I’ve experienced for the last many years. Professor Jørgen Veisland, University of Gdańsk

Sign up: It’s free!

Get access to our discussion groups and more. Register now. It’s free.