Vi søker manus! Send inn manus Om tankebanen forlag English

Hva kan vi gjøre for ditt manuskript?

tankebanen forlag tilbyr publisering av høy kvalitet, med et spesielt fokus på det akademiske markedet. Vi arbeider for å gjøre tilgjengelig verk av høy klasse gjennom en grunding utvelgingsprosess. Vårt mål er å fremme forskning og dyptgående studier innenfor et bredt felt. Det er derfor vi har doktoravhandlinger, masteroppgaver, forskningsrapporter og samlinger av konferanseartikler som våre viktigste satsingsområder. tankebanen forlag har en innovativ publiseringsmodell der vi trykker på bestilling. Dette gjør at vi raskt kan levere bøker som lesere vil ha. tankebanen forlag er en viktig partner for forskere, akademikere og høyt utdannede spesialister.

Vi tilbyr:

Les mer om: