Vi søker manus! Send inn manus Om tankebanen forlag English

tankebanen er et lite forlag etablert i 2018. Vi trykker små opplag av norske og engelskspråklige bøker. Ettersom vi ikke trykker mer enn det er behov for kan vi skreddersy publisering av manuskripter til en fornuftig pris. Vi leter etter doktoravhandlinger, master- og hovedfagsoppgaver, samt gode manuskripter som det kan være riktig å publisere i dette formatet. Vi spesialiserer oss på akademiske tekster – særlig innenfor samfunnsfag og humaniora – samtidig som vi er åpne for fag- og skjønnlitterære tekster som er forfatterens originale arbeid. På nettstedet vårt kan du lese mer om hvilke tjenester vi kan tilby og hvordan vi kan skape en forbindelse mellom forfattere som leter etter forlag og en interessert og dedikert leserskare. tankebanen er et genuint og seriøst forlag som vurderer hvert manuskript og holder jevnlig kontakt med våre forfattere. tankebanens imprint for engelskspråklig litteratur er utopos. tankebanen forlag gir ut det internasjonale fagfellevurderte tidsskriftet Inscriptions.

Send oss en e-post. Vi er på Facebook og Twitter.