Vi søker manus! Send inn manus Om tankebanen forlag English

Vår publiseringsfilosofi

Produksjonsform

tankebanen forlag tilbyr frie publikasjoner innenfor det brede akademiske feltet: avhandlinger, masteroppgacer, forskningsrapporter og konferansepublikasjoner. Vår tilnærming innebærer at redigering, korrektur, formatering, layout og fargetrykte tekstsider ikke dekkes av vår standardkontrakt. Slik holder vi kostnadene nede til fordel for lesere, biblioteker, forfattere og det almene publikum.

Retter

De store akademiske forlagene krever at forfattere overdrar ekslusive publiseringsrettigheter til dem. tankebanen forlag har en annen filosofi. Hos oss beholder du opphavsretten til verket ditt. Våre forfattere gir oss kun ikke-ekslusive kommersielle rettigheter til arbeidet. Dermed kan verket finne sitt rette publikum, dersom du i fremtiden skulle ønske å publisere verket hos noen andre.

Har jeg rett til å publisere arbeidet mitt med et uavhengig forlag?
Generelt er det slik at den som har skrevet et arbeid er rettighetshaver for dette arbeidet når det er ferdigstilt. Dette gjelder for doktoravhandlinger, masteroppgaver, selvstendige forskningsarbeider, diplomoppgaver, og i mange andre tilfeller. Det innebærer at du som forfatter står fritt til ideell og kommersiell bruk av manuskriptet.

Til vanlig er det slik at institusjonen som har ledet arbeidet kan bruke resultatene av forskningen innenfor rammene av sin egen forskning og undervisning. Kommersiell bruk må likevel avtales med forfatteren av verket i hvert tilfelle.

Vær oppmerksom på at arbeider som er gjennomført innenfor et forskningsprosjekt ledet av et universitet eller forskningsinstitusjon som oftest tilhører institusjonen som eide prosjektet. Det samme gjelder forskningsarbeider som er gjennomført av universitetsansatte i deres forskningstid ved institusjonen. I slike tilfeller er det nødvendig for institusjonen å gi eksplisitt samtykke til publisering dersom forfatteren vil utgi verket utenfor rammene av institusjonen.

Verdier

Grønn presse: Vi trykker på bestilling. Dermed bruker vi mindre ressurser enn forlag som sitter på store lagre av usolgte bøker. Vår modell sikrer at vi raskt kan tilpasse oss behov i markedet og kan holde prisene nede ved å unngå overproduksjon og store lagerkostnader, samtidig som vi er varsomme med vårt naturlige miljø.

Åpenhet: Vi har et annet forhold til kunnskap og forskning enn forlagshusene som dominerer bransjen. Vi er påpasselige med kostnadene slik at vi kan holde prisene nede til fordel for lesere, biblioteker, bokhandlere og forfattere. Denne tilnærmingen innebærer at vi kan gjøre ny forskning og ny innsikt tilgjengelig for et større publikum.

Rask og effektiv publisering: Ved å ta i bruk de siste nyvinningene i trykketeknologi gjør vi publiseringprosessen så enkel og effektiv som mulig for forfatterne våre. Når våre forfattere har signert med oss får de lett tilgjengelige dokumenter som gjennomgår prosessen fram mot publisering. Forfatterne våre velger selv omslagsillustrasjon. tankebanen forlag bidrar med personlig assistanse gjennom hele publiseringsprosessen og holder jevnlig kontakt med våre forfattere.

Mediekontakt

Våre forfattere er våre nærmeste samarbeidspartnere i arbeidet med å skape interesse for og kunnskap om våre utgivelser. Vi holder kontakt med nøkkelpersoner i mediene og bidrar gjerne med PDF-utgaver av bøkene vi gir ut for å bistå med å gi utgivelsen publisitet. Vi kan naturligvis også gjerne være behjelpelige med å opprette kontakt mellom mediene og våre forfattere.

Les mer om: